Home

De Amsterdamsestraatweg in Utrecht… vijf kilometer wonen, werken, winkelen, wandelen. Een wereldse straat, vol geur en kleur. Een stoere straat, vol avontuur.

Het is een straat waar velen zich bij betrokken voelen, waar velen zich voor in willen zetten: de Straatmakers. Doe je mee?

Altijd op de hoogte?

Napoleonoverleg

Het Napoleon-overleg is een buurtoverleg voor bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals in het gebied tussen het Viaduct op de ASW en de Sint Joseph/Marnixlaan en tussen de Spoorzone en de Nijenoord/Ahornstraat/Royaards van den Hamkade. Het overleg is voortgekomen uit de bewonersgroep ASW en komt tot stand met ondersteuning van de gemeente Utrecht en van Me’kaar.

Het overleg vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats, steeds van 19.30 tot 21.30 uur met aansluitend een borrel. De locatie wisselt: het overleg is steeds ergens anders in de buurt te gast. Iedereen is van harte welkom en kan gewoon binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. Mail naar napoleonoverleg@gmail.com om

  • op de verzendlijst te komen;
  • agenda’s en verslagen van het overleg te ontvangen;
  • agendapunten aan te dragen;
  • informatie over data en locaties van het overleg te ontvangen.

PratenOverDe20Straat2.A3-druk